Мисленето извън кутията може да попречи на вашия бизнес.
Web design

Мисленето извън кутията може да попречи на вашия бизнес.

27/6/2022

Защо често търсената практика е нож с две остриета

Различното мислене е силно ценено качество в корпоративния свят в днешни дни. И как да не бъде? Уникалният поглед, даването на неконвенционални идеи, измисляне на различен подход, който не е осъществяван до този момент, са само част от възможните прилагания на толкова широко разпространения подход - „Мислене извън кутията“. Логично това е доста често търсен начин за стимулиране на креативни и работни процеси в редица компании. В тази статия гледната точка е пречупена през призмата на рекламна агенция, но приложената логика важи за множество индустрии и компании.

На пръв поглед мисленето извън кутията изглежда един безобиден начин, чрез който човек или група от хора се стимулират да заобиколят вече отъпканата пътека, за да генерират нова идея с цел подобряване на текущата ситуация. Прилагането на тази концепция може да подпомогне създаването на стратегия за стимулиране на продажбите, маркетинг концепция за клиент, рекламна концепция и много други, но главната ѝ цел така или иначе е да се излезе извън рамките. Всъщност обаче този начин на мислене може да се окаже не е чак толкова хубав.

Ако се замислим реално, стремежът на всеки един бизнес е да слага нещата в рамки. Да, точно така. Компаниите имат точно определена целева аудиторията, имат строго специфична ниша, в която оперират, цели, които са строго фиксирани във времето, както и ограничен или прецизно разпределен капитал. Погледнато по-общо всяка бизнес функция в компанията се стреми да ограничи и рамкира всяко едно действие в нея чрез конкретен ресурс – време, капитал, усилия и др. Всяко едно нещо трябва да може да бъде изчислено и предвидимо. Именно поради този факт се правят корпоративни планове, стратегии и се гонят ключови показатели за ефективност (KPI).

Чрез мисленето извън кутията от гледна точка на корпоративната рамка, могат да се получат отклонения, които да навредят на бизнеса. Тези отклонения могат да бъдат обособени в три основни групи:

1. Преди всичко мисленето извън кутията носи риск, който в повечето случаи не се забелязва. Чрез генерирането на нови, различни и смели идеи, често те звучат толкова добре на пръв поглед, че техните създадели са склонни да ги опитат без да се замислят. Този опит обаче може да доведе компанията до отклоняване от конкретната цел, до изхарчване на повече пари от предвиденото или да коства време…

2. Именно времето е вторият основен фактор на отклонение чрез неконвенционалното мислене в компаниите. Може да се загуби значително количество време в „тестване“ на нови идеи, които след стартирането си да се окажат в противовес с корпоративните цели или пък много по-трудни и ресурсоемки за осъществяване от желаното. Времето е ключов фактор за всяка една компания и загубата на време във вървене в грешна посока може да коства на една компания забавяне от графика и респективно много средства.

3. И накрая, но не на последно място идва крайният продукт на различното мислене. Когато се дават идеи извън рамките, често не се съобразяват първоначалните рамкови ограничения, които са заложени по подразбиране в цялостната корпоративна концепция. В този случаи създателите на „различната“ идея значително се отклоняват от първоначално дефинираната крайна точка. Това води до едно единствено нещо – създаване на идея, продукт или услуга, от които крайния потребител (реципиент) не е имал нужда.

Този метод може да бъде изключително полезен, но също така крие и много подводни камъни, ако хората, които управляват процеса не са запознати със спецификите и най-вече не предприемат конкретни действия, с които да избегнат евентуални отклонения.

За да може процесът по мислене извън кутията да бъде максимално ефективен, то той трябва да бъде фиксиран по вече споменатите параметри - време, капитал и цели. Това ще подпомогне хората, които участват, изрично да знаят с какъв срок разполагат, до къде могат да разпростират идеите си от гледна точка на финансови средства и каква е основната цел за компанията или на конкретното действие, за което се търси различно решение. Друга мярка за подпомагането на този процес е използването на медиатор, който по време на генерирането на самите идеи да оценява тяхното „отклонение“ и ако те са в дисонанс с някой от предварително слоените рамки. По този начин ще може да се получи един по-ефективен процес на мислене извън кутията, който да даде точно търсени резултат по предварителна дефиниция.

Беше ли ти полезно?
Сподели!

We love to share
our experiences